کیک عروسی مدل درخت گیلاسکیک عروسی مدل درخت گیلاس برای جشن یک دوست آن را درست کردم در تاریخ 5/6/2009
سایز کیک بورد 14 اینچ و12 اینچ کیک ها 10و8و6 اینچ اسفنجی با طعم مربای گیلاس ارتفاع هرطبقه کیک 3 اینچ ارتفاع کل کیک 11 اینج تعداد شکوفه ها 300 عدد